تاریخ یازدهم انسانی

تاریخ یازدهم انسانی

قبول قوانین کلاس های آنلاین

کلاس های آنلاین محلی هستند که شما امکان ارتباط با دانش آموزان دیگر را به طور همزمان خواهید داشت و هر گونه اعمال ناهنجاری که منجر به اختلال در فرآیند برگزاری کلاس آنلاین شود مورد برخورد جدی قرار خواهد گرفت.

تمامی کلاس های آنلاین توسط ip اینترنت شما در حال بررسی و رصد هستند و هر گونه کپی برداری از قسمت های مختلف سایت و همچنین استفاده همزمان و غیر قانونی از کلاس ها در صورت مشاهده بدون هیچ گونه تذکری مورد برخورد جدی و عدم امکان دسترسی به بقیه کلاس ها تا یک ماه آینده خواهد شد و در صورت تکرار مجدد طبق قوانین مدارس و پلس سایبری برخورد خواهد شد.


بستن موارد ضبط شده

عنوان کلاس
ضبط شده توضیح تاریخ
پیوند
تاریخ یازدهم انسانی
تاریخ یازدهم انسانی
۳۰ فروردین , ۱۴۰۰
تاریخ یازدهم انسانی
تاریخ یازدهم انسانی
۲۰ اردیبهشت , ۱۴۰۰
تاریخ یازدهم انسانی
تاریخ یازدهم انسانی
۷ بهمن , ۱۳۹۹
تاریخ یازدهم انسانی
تاریخ یازدهم انسانی
۷ اردیبهشت , ۱۴۰۰
تاریخ یازدهم انسانی
تاریخ یازدهم انسانی
۱۲ اسفند , ۱۳۹۹
تاریخ یازدهم انسانی
تاریخ یازدهم انسانی
۶ اردیبهشت , ۱۴۰۰
تاریخ یازدهم انسانی
تاریخ یازدهم انسانی
۱۹ اسفند , ۱۳۹۹
تاریخ یازدهم انسانی
تاریخ یازدهم انسانی
۱۶ فروردین , ۱۴۰۰
تاریخ یازدهم انسانی
تاریخ یازدهم انسانی
۲۳ فروردین , ۱۴۰۰
مدیریت