ریاضی دوازدهم تجربی

ریاضی دوازدهم تجربی

قبول قوانین کلاس های آنلاین

کلاس های آنلاین محلی هستند که شما امکان ارتباط با دانش آموزان دیگر را به طور همزمان خواهید داشت و هر گونه اعمال ناهنجاری که منجر به اختلال در فرآیند برگزاری کلاس آنلاین شود مورد برخورد جدی قرار خواهد گرفت.

تمامی کلاس های آنلاین توسط ip اینترنت شما در حال بررسی و رصد هستند و هر گونه کپی برداری از قسمت های مختلف سایت و همچنین استفاده همزمان و غیر قانونی از کلاس ها در صورت مشاهده بدون هیچ گونه تذکری مورد برخورد جدی و عدم امکان دسترسی به بقیه کلاس ها تا یک ماه آینده خواهد شد و در صورت تکرار مجدد طبق قوانین مدارس و پلس سایبری برخورد خواهد شد.


بستن موارد ضبط شده

عنوان کلاس
ضبط شده توضیح تاریخ
پیوند
ریاضی دوازدهم تجربی
ریاضی دوازدهم تجربی
۱۳ اسفند , ۱۳۹۹
ریاضی دوازدهم تجربی
ریاضی دوازدهم تجربی
۲۰ بهمن , ۱۳۹۹
ریاضی دوازدهم تجربی
ریاضی دوازدهم تجربی
۱۴ بهمن , ۱۳۹۹
ریاضی دوازدهم تجربی
ریاضی دوازدهم تجربی
۲۸ فروردین , ۱۴۰۰
ریاضی دوازدهم تجربی
ریاضی دوازدهم تجربی
۸ بهمن , ۱۳۹۹
ریاضی دوازدهم تجربی
ریاضی دوازدهم تجربی
۲۹ بهمن , ۱۳۹۹
ریاضی دوازدهم تجربی
ریاضی دوازدهم تجربی
۲۰ بهمن , ۱۳۹۹
ریاضی دوازدهم تجربی
ریاضی دوازدهم تجربی
۱ اردیبهشت , ۱۴۰۰
ریاضی دوازدهم تجربی
ریاضی دوازدهم تجربی
۱۸ اسفند , ۱۳۹۹
ریاضی دوازدهم تجربی
ریاضی دوازدهم تجربی
۶ اردیبهشت , ۱۴۰۰
ریاضی دوازدهم تجربی
ریاضی دوازدهم تجربی
۲۸ فروردین , ۱۴۰۰
ریاضی دوازدهم تجربی
ریاضی دوازدهم تجربی
۱۸ بهمن , ۱۳۹۹
ریاضی دوازدهم تجربی
ریاضی دوازدهم تجربی
۶ اردیبهشت , ۱۴۰۰
ریاضی دوازدهم تجربی
ریاضی دوازدهم تجربی
۱۵ بهمن , ۱۳۹۹
ریاضی دوازدهم تجربی
ریاضی دوازدهم تجربی
۶ اسفند , ۱۳۹۹
ریاضی دوازدهم تجربی
ریاضی دوازدهم تجربی
۱۹ بهمن , ۱۳۹۹
ریاضی دوازدهم تجربی
ریاضی دوازدهم تجربی
۱۴ فروردین , ۱۴۰۰
ریاضی دوازدهم تجربی
ریاضی دوازدهم تجربی
۲۵ فروردین , ۱۴۰۰
ریاضی دوازدهم تجربی
ریاضی دوازدهم تجربی
۲۶ بهمن , ۱۳۹۹
ریاضی دوازدهم تجربی
ریاضی دوازدهم تجربی
۳۰ فروردین , ۱۴۰۰
ریاضی دوازدهم تجربی
ریاضی دوازدهم تجربی
۱۷ اسفند , ۱۳۹۹
ریاضی دوازدهم تجربی
ریاضی دوازدهم تجربی
۳ اسفند , ۱۳۹۹
ریاضی دوازدهم تجربی
ریاضی دوازدهم تجربی
۱۲ بهمن , ۱۳۹۹
ریاضی دوازدهم تجربی
ریاضی دوازدهم تجربی
۱۶ فروردین , ۱۴۰۰
ریاضی دوازدهم تجربی
ریاضی دوازدهم تجربی
۲۳ فروردین , ۱۴۰۰
ریاضی دوازدهم تجربی
ریاضی دوازدهم تجربی
۴ اسفند , ۱۳۹۹
ریاضی دوازدهم تجربی
ریاضی دوازدهم تجربی
۲۱ فروردین , ۱۴۰۰
مدیریت