زیست دوازدهم تجربی

زیست دوازدهم تجربی

قبول قوانین کلاس های آنلاین

کلاس های آنلاین محلی هستند که شما امکان ارتباط با دانش آموزان دیگر را به طور همزمان خواهید داشت و هر گونه اعمال ناهنجاری که منجر به اختلال در فرآیند برگزاری کلاس آنلاین شود مورد برخورد جدی قرار خواهد گرفت.

تمامی کلاس های آنلاین توسط ip اینترنت شما در حال بررسی و رصد هستند و هر گونه کپی برداری از قسمت های مختلف سایت و همچنین استفاده همزمان و غیر قانونی از کلاس ها در صورت مشاهده بدون هیچ گونه تذکری مورد برخورد جدی و عدم امکان دسترسی به بقیه کلاس ها تا یک ماه آینده خواهد شد و در صورت تکرار مجدد طبق قوانین مدارس و پلس سایبری برخورد خواهد شد.


بستن موارد ضبط شده

عنوان کلاس
ضبط شده توضیح تاریخ
پیوند
زیست دوازدهم تجربی
زیست دوازدهم تجربی
۱۴ بهمن , ۱۳۹۹
زیست دوازدهم تجربی
زیست دوازدهم تجربی
۱۹ اسفند , ۱۳۹۹
زیست دوازدهم تجربی
زیست دوازدهم تجربی
۱۶ فروردین , ۱۴۰۰
زیست دوازدهم تجربی
زیست دوازدهم تجربی
۵ اسفند , ۱۳۹۹
زیست دوازدهم تجربی
زیست دوازدهم تجربی
۱۲ اسفند , ۱۳۹۹
زیست دوازدهم تجربی
زیست دوازدهم تجربی
۲۹ بهمن , ۱۳۹۹
زیست دوازدهم تجربی
زیست دوازدهم تجربی
۷ بهمن , ۱۳۹۹
زیست دوازدهم تجربی
زیست دوازدهم تجربی
۱۸ فروردین , ۱۴۰۰
زیست دوازدهم تجربی
زیست دوازدهم تجربی
۶ اسفند , ۱۳۹۹
زیست دوازدهم تجربی
زیست دوازدهم تجربی
۲۱ بهمن , ۱۳۹۹
زیست دوازدهم تجربی
زیست دوازدهم تجربی
۱۵ بهمن , ۱۳۹۹
زیست دوازدهم تجربی
زیست دوازدهم تجربی
۱۳ اسفند , ۱۳۹۹
زیست دوازدهم تجربی
زیست دوازدهم تجربی
۲۵ بهمن , ۱۳۹۹
زیست دوازدهم تجربی
زیست دوازدهم تجربی
۳۱ فروردین , ۱۴۰۰
زیست دوازدهم تجربی
زیست دوازدهم تجربی
۸ بهمن , ۱۳۹۹
زیست دوازدهم تجربی
زیست دوازدهم تجربی
۲۵ فروردین , ۱۴۰۰
زیست دوازدهم تجربی
زیست دوازدهم تجربی
۲۸ بهمن , ۱۳۹۹
زیست دوازدهم تجربی
زیست دوازدهم تجربی
۱ اردیبهشت , ۱۴۰۰
زیست دوازدهم تجربی
زیست دوازدهم تجربی
۲۰ اسفند , ۱۳۹۹
مدیریت