ریاضی یازدهم انسانی

ریاضی یازدهم انسانی

قبول قوانین کلاس های آنلاین

کلاس های آنلاین محلی هستند که شما امکان ارتباط با دانش آموزان دیگر را به طور همزمان خواهید داشت و هر گونه اعمال ناهنجاری که منجر به اختلال در فرآیند برگزاری کلاس آنلاین شود مورد برخورد جدی قرار خواهد گرفت.

تمامی کلاس های آنلاین توسط ip اینترنت شما در حال بررسی و رصد هستند و هر گونه کپی برداری از قسمت های مختلف سایت و همچنین استفاده همزمان و غیر قانونی از کلاس ها در صورت مشاهده بدون هیچ گونه تذکری مورد برخورد جدی و عدم امکان دسترسی به بقیه کلاس ها تا یک ماه آینده خواهد شد و در صورت تکرار مجدد طبق قوانین مدارس و پلس سایبری برخورد خواهد شد.


بستن موارد ضبط شده

عنوان کلاس
ضبط شده توضیح تاریخ
پیوند
ریاضی یازدهم انسانی
ریاضی یازدهم انسانی
۲۲ فروردین , ۱۴۰۰
ریاضی یازدهم انسانی
ریاضی یازدهم انسانی
۱۳ اسفند , ۱۳۹۹
ریاضی یازدهم انسانی
ریاضی یازدهم انسانی
۶ اسفند , ۱۳۹۹
ریاضی یازدهم انسانی
ریاضی یازدهم انسانی
۳ اسفند , ۱۳۹۹
ریاضی یازدهم انسانی
ریاضی یازدهم انسانی
۲۹ فروردین , ۱۴۰۰
ریاضی یازدهم انسانی
ریاضی یازدهم انسانی
۳۱ فروردین , ۱۴۰۰
ریاضی یازدهم انسانی
ریاضی یازدهم انسانی
۱۵ بهمن , ۱۳۹۹
ریاضی یازدهم انسانی
ریاضی یازدهم انسانی
۲۰ اسفند , ۱۳۹۹
ریاضی یازدهم انسانی
ریاضی یازدهم انسانی
۱۰ اسفند , ۱۳۹۹
ریاضی یازدهم انسانی
ریاضی یازدهم انسانی
۱۷ فروردین , ۱۴۰۰
ریاضی یازدهم انسانی
ریاضی یازدهم انسانی
۱۲ اردیبهشت , ۱۴۰۰
ریاضی یازدهم انسانی
ریاضی یازدهم انسانی
۱۵ فروردین , ۱۴۰۰
ریاضی یازدهم انسانی
ریاضی یازدهم انسانی
۲۴ اسفند , ۱۳۹۹
ریاضی یازدهم انسانی
ریاضی یازدهم انسانی
۱۷ اسفند , ۱۳۹۹
ریاضی یازدهم انسانی
ریاضی یازدهم انسانی
۲۹ بهمن , ۱۳۹۹
ریاضی یازدهم انسانی
ریاضی یازدهم انسانی
۵ بهمن , ۱۳۹۹
ریاضی یازدهم انسانی
ریاضی یازدهم انسانی
۱۹ بهمن , ۱۳۹۹
ریاضی یازدهم انسانی
ریاضی یازدهم انسانی
۱۲ بهمن , ۱۳۹۹
ریاضی یازدهم انسانی
ریاضی یازدهم انسانی
۲۶ بهمن , ۱۳۹۹
مدیر