ریاضی تجربی یازدهم

ریاضی تجربی یازدهم

قبول قوانین کلاس های آنلاین

کلاس های آنلاین محلی هستند که شما امکان ارتباط با دانش آموزان دیگر را به طور همزمان خواهید داشت و هر گونه اعمال ناهنجاری که منجر به اختلال در فرآیند برگزاری کلاس آنلاین شود مورد برخورد جدی قرار خواهد گرفت.

تمامی کلاس های آنلاین توسط ip اینترنت شما در حال بررسی و رصد هستند و هر گونه کپی برداری از قسمت های مختلف سایت و همچنین استفاده همزمان و غیر قانونی از کلاس ها در صورت مشاهده بدون هیچ گونه تذکری مورد برخورد جدی و عدم امکان دسترسی به بقیه کلاس ها تا یک ماه آینده خواهد شد و در صورت تکرار مجدد طبق قوانین مدارس و پلس سایبری برخورد خواهد شد.


بستن موارد ضبط شده

عنوان کلاس
ضبط شده توضیح تاریخ
پیوند
ریاضی تجربی یازدهم
ریاضی تجربی یازدهم
۱۶ فروردین , ۱۴۰۰
ریاضی تجربی یازدهم
ریاضی تجربی یازدهم
۲۸ فروردین , ۱۴۰۰
ریاضی تجربی یازدهم
ریاضی تجربی یازدهم
۸ بهمن , ۱۳۹۹
ریاضی تجربی یازدهم
ریاضی تجربی یازدهم
۹ اسفند , ۱۳۹۹
ریاضی تجربی یازدهم
ریاضی تجربی یازدهم
۱۵ بهمن , ۱۳۹۹
ریاضی تجربی یازدهم
ریاضی تجربی یازدهم
۲۹ بهمن , ۱۳۹۹
ریاضی تجربی یازدهم
ریاضی تجربی یازدهم
۱۹ بهمن , ۱۳۹۹
ریاضی تجربی یازدهم
ریاضی تجربی یازدهم
۲۳ فروردین , ۱۴۰۰
ریاضی تجربی یازدهم
ریاضی تجربی یازدهم
۴ اسفند , ۱۳۹۹
ریاضی تجربی یازدهم
ریاضی تجربی یازدهم
۲۰ اسفند , ۱۳۹۹
ریاضی تجربی یازدهم
ریاضی تجربی یازدهم
۱۰ اسفند , ۱۳۹۹
ریاضی تجربی یازدهم
ریاضی تجربی یازدهم
۸ اردیبهشت , ۱۴۰۰
ریاضی تجربی یازدهم
ریاضی تجربی یازدهم
۳۰ فروردین , ۱۴۰۰
ریاضی تجربی یازدهم
ریاضی تجربی یازدهم
۲۹ فروردین , ۱۴۰۰
ریاضی تجربی یازدهم
ریاضی تجربی یازدهم
۲۷ بهمن , ۱۳۹۹
ریاضی تجربی یازدهم
ریاضی تجربی یازدهم
۱۸ اسفند , ۱۳۹۹
ریاضی تجربی یازدهم
ریاضی تجربی یازدهم
۵ اردیبهشت , ۱۴۰۰
ریاضی تجربی یازدهم
ریاضی تجربی یازدهم
۲۹ بهمن , ۱۳۹۹
ریاضی تجربی یازدهم
ریاضی تجربی یازدهم
۱۳ اسفند , ۱۳۹۹
ریاضی تجربی یازدهم
ریاضی تجربی یازدهم
۲۲ فروردین , ۱۴۰۰
ریاضی تجربی یازدهم
ریاضی تجربی یازدهم
۱۶ اسفند , ۱۳۹۹
ریاضی تجربی یازدهم
ریاضی تجربی یازدهم
۳ اسفند , ۱۳۹۹
ریاضی تجربی یازدهم
ریاضی تجربی یازدهم
۵ بهمن , ۱۳۹۹
ریاضی تجربی یازدهم
ریاضی تجربی یازدهم
۲۶ بهمن , ۱۳۹۹
ریاضی تجربی یازدهم
ریاضی تجربی یازدهم
۲۰ بهمن , ۱۳۹۹
ریاضی تجربی یازدهم
ریاضی تجربی یازدهم
۱۱ اسفند , ۱۳۹۹
ریاضی تجربی یازدهم
ریاضی تجربی یازدهم
۲۵ فروردین , ۱۴۰۰
ریاضی تجربی یازدهم
ریاضی تجربی یازدهم
۱۳ بهمن , ۱۳۹۹
ریاضی تجربی یازدهم
ریاضی تجربی یازدهم
۶ اسفند , ۱۳۹۹
مدیریت